kdgsolin

O nama

Društvo je osnovano s ciljem unapređenja, provođenja i koordiniranja aktivnosti koji se odnose na obavljanje komunalnih i drugih usluga na području grada Solina

Misija

Pri obavljanju svojih poslovnih aktivnosti, sukladno zakonskim obvezama, trajno ispunjavati potrebe i očekivanja korisnika naših usluga i ostalih zainteresiranih strana kvalitetom, kontinuitetom, pravovremenošću i točnošću uz istovremenu brigu, ispunjavanje zahtjeva i neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja posebno u odnosu na kvalitetu, očuvanje i zaštitu okoliša te sigurnosti na radu.

Vizija

Usmjerenje na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa s ciljem da prostor na kojem djelujemo učinimo ugodnijim i poželjnijim za život, na zadovoljstvo naših građana i korisnika usluga.

Komunalno društvo grada Solina d.o.o. za komunalne usluge, sa sjedištem u Solinu, Ulica Stjepana Radića 42, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu dana 19.10.2023., po Rješenju broj: St Tt-23/7623-2. Osnivač i jedini član Društva je Grad Solin.

Osnovne djelatnosti društva su:
Osnivač Društva
Grad Solin,
Stjepana Radića 42, 21 210 Solin, Hrvatska
OIB: 40642464411

Organi društva Komunalno društvo grada Solina d.o.o.:
• Skupština
• Nadzorni odbor
• Uprava
Skupština Društva
Nadzorni odbor Društva
Uprava Društva
Podaci o firmi
Komunalno društvo grada Solina d.o.o. za komunalne usluge
Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
MBS: 060471552
OIB: 19526025847
Sjedište/adresa: Grad Solin, Ulica Stjepana Radića 42
Osoba ovlaštene za zastupanje: Srđan Žižak, dipl.ing.strojarstva
IBAN: HR2024070001100674504 OTP banka d.d.
Skip to content